Kontakt


Gå till nytt hos ODD Art : http://www.gbg.oddfellow.se/odd-art/

Hej alla Rebecka Systrar och Loge Bröder.                                                                          

Ni som inte redan är med i Odd Fellows egen konstförening, Odd Art.
Prova att gå med, för endast 300:-/år och person får ni mycket trevligt.
Din man, fru, partner som inte är ODD kan vara medlem till samma avgift.

Vi går på konstrundor i Göteborg och ibland på andra ställen några gånger per år,
tittar på lättillgänglig konst tar en fika och diskuterar vad vi sett.

På vårt årsmöte har vi alltid någon trevlig fängslande föreläsare samt det bästa av allt,
ni deltar i utlottningen av de konstverk som köpts in under året.

Tala med den Odd Art ansvarige i er Loge, eller kontakta någon i styrelsen.

Det är vi som sitter i 2019 års styrelse

Namn Loge Tel: Mail
Annika Bergkvist, Sekreterare R3 073-027 23 25 annika.bergkvist66@gmail.com
Barbro Karlberg, Trivselansvarig R3 073-922 37 26 barbro.karlberg@telia.com
Bertil Hogmalm, Kassör B18 070-386 31 42 bertil.hogmalm@telia.com
Göran Björklund, Ordförande B50 070-528 17 51 goran.bjorklund@newsroom.se
Göran Nilsson, V Sekreterare B163 073-078 40 99 gortam.nilsson@gmail.com
Lennart Lindenberg, Konstansvarig B39 070-828 01 33 lennart.lindenberg@fotovox.se
Pär Strandh, V Ordförande B39 070-684 77 85 par.strandh@wseprodukter.se

För medlemskap: maila Pär, par.strandh@wseprodukter.se

Ange: Namn, Adress, Loge, E-mail och Tel. nummer.

Medlemsavgiften betalar du in på vårt plusgironummer som är 61064-2

Hälsningar Styrelsen Odd Art